KSQ Technologies (Beijing) Co. Ltd
Nhà Sản phẩm

Mũi khoan có thể thu hồi

hd hd hd hd hd hd
Sản phẩm tốt nhất
Nút bít cacbua vonfram có thể thu vào T51 89mm để khoan búa hàng đầu

Nút bít cacbua vonfram có thể thu vào T51 89mm để khoan búa hàng đầu

Mũi khoan có thể thu hồi

Màu xanh lá cây rèn nút Dth có thể thu vào Bits Thép hợp kim

Màu xanh lá cây rèn nút Dth có thể thu vào Bits Thép hợp kim

Nút có thể thu vào màu xanh lá cây Mũi khoan đá Vonfram cacbua

Nút có thể thu vào màu xanh lá cây Mũi khoan đá Vonfram cacbua

Mũi khoan thép cứng ST58 Đường kính 89mm - Mũi khoan nút có thể thu vào 115mm

Mũi khoan thép cứng ST58 Đường kính 89mm - Mũi khoan nút có thể thu vào 115mm

T45 CNC Nút đạn đạo có thể thu vào Mũi khoan đá để khai thác và khoan đá

T45 CNC Nút đạn đạo có thể thu vào Mũi khoan đá để khai thác và khoan đá

Khai thác mỏ T45 Thép hợp kim Thép khoan Bit Thép khoan Bits

Khai thác mỏ T45 Thép hợp kim Thép khoan Bit Thép khoan Bits

T38 Công cụ khoan đá vonfram cacbua đá Bit khoan có thể thu vào

T38 Công cụ khoan đá vonfram cacbua đá Bit khoan có thể thu vào

R38 2,5 inch Mũi khoan đá Phay CNC Mũi khoan đá có thể thu vào

R38 2,5 inch Mũi khoan đá Phay CNC Mũi khoan đá có thể thu vào

Nút vonfram cacbua Mũi khoan bit R32 76mm 3 inch Retrac Mũi khoan trung tâm thả 4 lỗ

Nút vonfram cacbua Mũi khoan bit R32 76mm 3 inch Retrac Mũi khoan trung tâm thả 4 lỗ

Page 1 of 13|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >|