Trung Quốc Dụng cụ khoan đá nhà sản xuất
Nhà Sản phẩm

Mũi khoan có thể thu hồi

Sản phẩm tốt nhất
 Mũi khoan có thể thu được

Mũi khoan có thể thu được

 Tua bin cacbua Khoan có thể khoan

Tua bin cacbua Khoan có thể khoan

 Đá khoan có thể khoan

Đá khoan có thể khoan

Mũi khoan có thể thu hồi

Nút Retrac có ren Bit T45 Đường kính 115mm Dụng cụ khoan đá Mặt lõm

Nút Retrac có ren Bit T45 Đường kính 115mm Dụng cụ khoan đá Mặt lõm

T45 Retrac Drop Center Ballistic Nút Khoan Bit 64mm 76mm 89mm 102mm

T45 Retrac Drop Center Ballistic Nút Khoan Bit 64mm 76mm 89mm 102mm

Đầu búa T38 Nút chủ đề đạn đạo / hình cầu Retrac

Đầu búa T38 Nút chủ đề đạn đạo / hình cầu Retrac

T51 Drop Center Ballistic Retistic Drill Bit 64mm 76mm 89mm 102mm

T51 Drop Center Ballistic Retistic Drill Bit 64mm 76mm 89mm 102mm

Khoan đá mềm T38 76mm Mũi khoan có thể thu vào đạn đạo với khả năng thâm nhập nhanh

Khoan đá mềm T38 76mm Mũi khoan có thể thu vào đạn đạo với khả năng thâm nhập nhanh

Khoan đá mềm T45 76mm Nút có ren Bit khoan bi có thể thu vào với tốc độ thâm nhập nhanh

Khoan đá mềm T45 76mm Nút có ren Bit khoan bi có thể thu vào với tốc độ thâm nhập nhanh

Vonfram cacbua Chèn bit khoan có thể thu vào Trung tâm thả ST68 / Mặt phẳng

Vonfram cacbua Chèn bit khoan có thể thu vào Trung tâm thả ST68 / Mặt phẳng

ST58 Retrac Vonfram cacbua Mũi khoan để loại bỏ độ lệch lỗ 115 Mm

ST58 Retrac Vonfram cacbua Mũi khoan để loại bỏ độ lệch lỗ 115 Mm

Page 1 of 10|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >|