Trung Quốc Dụng cụ khoan đá nhà sản xuất
Nhà Sản phẩm

Giàn khoan đá

Giàn khoan đá

Máy khoan giếng khoan thủy lực hoàn toàn 600m

Máy khoan giếng khoan thủy lực hoàn toàn 600m

Mine Core Khoan Rig Rock Geological Core Water Well Well Rig Rig Machine

Mine Core Khoan Rig Rock Geological Core Water Well Well Rig Rig Machine

70 Máy khoan cầm tay bằng điện khí nén loại 100 Máy khoan giếng khoan

70 Máy khoan cầm tay bằng điện khí nén loại 100 Máy khoan giếng khoan

Hiệu quả cao Khí nén nhỏ DTH Khoan giàn khoan Nước khoan lỗ khoan Thiết bị khoan giếng

Hiệu quả cao Khí nén nhỏ DTH Khoan giàn khoan Nước khoan lỗ khoan Thiết bị khoan giếng

Page 1 of 1